Project Restauratie / Project Roepingen

Waarom deze twee projekten samen ?

Het antwoord is heel eenvoudig : omdat ze samen met elkaar verbonden zijn .

De Kerk is altijd ’n kerk die uitzend en deze opdracht is van alle tijden.

 

Op de Filipijnen heeft de vrouwelijke tak van onze Orde, de reguliere kanunnikessen van Lateranen,  vier  kloosters. Van tijd tot tijd is een of andere jongere in het leven van de kanunniken geïnteresseerd.

 

Onze provincie heeft besloten om aan deze oproep te antwoorden en de kandidaten die kanunnik willen worden ’n opleiding te geven. Wij zijn jammer genoeg niet talrijk genoeg om confraters daarginds te sturen maar we kunnen  wel hun vorming  hier in Frankrijk verzorgen.

 

Dit gehele project wordt tot stand gebracht met de samenwerking tussen onze provincie en het Aartbisdom van Cebu die dit project ten volle ondersteunt.

Wat is het doel ? 

De bedoeling is om kandidaten te aanvaarden om ze ‘n opleiding te geven als kanunnik en zodoende in de toekomst een huis te openen op de Filipijnen  zodat de Orde zich ook in Azië kan ontwikkelen.

 

Gemakkelijk ?

Nee helemaal niet !  Maar aan moed geen gebrek. Wij willen kost wat kost deze inzet ten uitvoer brengen. Dit zal ons ook helpen om de uitstraling van onze abdij te vergroten en misschien zal de aanwezigheid van jongeren in opleiding ook andere jongeren ertoe brengen zich op z’n minst hun roeping in vraag te stellen. 

 

Om deze jongeren te kunnen ontvangen zijn wij verplicht om verbouwingen te ondernemen.

 

Eerst en vooral moet de zolder verbouwt worden om er kamers voor hen te maken en daarna onze kamers aanpassen aan de tegenwoordige tijd. ( Zij zijn volgens ons nog zoals ze in 1872 zijn gebouwd.) 

Wij alleen kunnen dit project niet verwezelijken, daarom doen wij ‘n beroep op iedereen die van goede wil is om via deze site ons te helpen. 

Iedere gift, hoe klein ook,  is belangrijk voor ons . samen kunnen wij ons doel bereiken.

 

Wij hebben uw hulp nodig:

    Uw economise hulp: als het kan, help ons dan met ‘n gift.

       Uw gebed : laten we onze geestelijke krachten verenigen en de hemel bestormen voor het welslagen van dit project.

   Promoten : vertel over ons project aan uw vrienden en kennissen, stuur hen onze site toe, zodat zij ons project ook kunnen kennen.

 

Als u een gift wil doen om ons project te ondersteunen en om ons roepingen project te realiseren, kunt u  dat doen :

betalen met mijn bankkaart

via onze site met de formule

‘betalen met mijn bankkaart’

‘n oversc hrijving :

Abbaye de Beauchêne

22, rue Notre Dame,

79140 Cerizay, France

IBAN: FR76 3004 7142 5100 0216 6860 238

BIC: CMCIFRPP