Congregatie

Congregatie

La Basilique Saint-Sauveur du Latran.

La Basilique Saint-Sauveur du Latran.

“Wij, die behoren tot de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser van Lateranen van de Orde van de Reguliere Kanunniken van Sint-Augustinus, volgens de genade door God gegeven aan eenieder, verplichten wij ons ons goed te gedragen uit vrees voor de Heer, voor ons heil en eveneens voor het heil van onze naaste.”

De Reguliere Kanunniken van Lateranen zijn, in navolging van de heilige Augustinus, toen hij verheven werd tot de waardigheid van bisschop van Hippone en in zijn bisdom een klooster van clerici stichtte (cf. Preek 355,2) aan wie hij vroeg afstand te doen van ieder persoonlijk bezit, nederige gehoorzaamheid en vooral de naastenliefde - „zachte en heilzame band voor de zielen“ (Preek 350,3), volgens de oorspronkelijke geest en de zuiverste tradities van de Kanoniale Orde, clerici die delen in het priesterschap van Christus, Verlosser van de wereld, en hier gestalte aangeven door het leiden van een authentiek kloosterleven en zo het volk van God dienen en het Lichaam van Christus, de Kerk, opbouwen.

Onze Congregatie behoort tot de Kanoniale Orde waaraan zich enkele religieuze families hebben verenigd: die van Sainte Marie de Fregionaia (Lucca), die van de AllerHeiligste Verlosser (Heilig Maria di Reno), die van het Heilig Lichaam  en Bloed van Christus (in Krakow), en die van Saint-Gilles (van Verrès).

 

Deze Congregatie van de Reguliere  Kanunniken van Lateranen, vormt, met andere Congregaties van de Kanunniken  Orde, de Conféderatie  van de Reguliere Kanunniken van Sint  Augustinus. Met deze Conféderatie , heeft zij leven gegeven aan „een liefdadigheidspact“waar zich tussen hen een nauwere band vestigt , de kracht van de Orde verstevigen  en wederzijdse hulp aanbieden  vooral wat het geestelijke leven betreft , de instructie van de jeugd en de intellectuele vorming .  (zie Dc 11).

De structuur van de Congregatie:

De Congregatie wordt geleid door de Generaal die in Rome woont; deze wordt gekozen door het Generaal Kapittel dat om de zes jaar bijeenkomt. De Generaal wordt bijgestaan door vier Raadgevers waaronder hij een Vicaris Generaal kiest.

De Orde is aanwezig in twaalf landen en is onderverdeeld in zes Provincies en één Regio:

 

  • Italiaanse provincie (Italië)
  • Franse-belgische –nederlandse Provincie (Frankrijk, België en Nederland)
  • Poolse Provincie (Polen, Wit-Rusland)
  • Spaanse Provincie (Spanje)
  • Braziliaanse Provincie (Brazilië)
  • Argentijnse Provincie (Argentinië)
  • Regio Caribéenne (Dominicaanse Republiek, Portorico en Verenigde Staten)

Mgr Giuseppe Cipolloni, CRL, abbé général

Mgr Giuseppe Cipolloni, CRL, abbé général

Statistieken :

2

Bisschoppen

23

Séminaristes Profès

3

Vaders Abten

5

Broeders

175

Priesters

5

Novicen

2

Diakens

18

Postulanten

Allen te samen : 233

Familiane leden : 92