Naam

Naam

KANUNNIKEN : komt van het Latijnse woord canonicus. Oorspronkelijk waren alle diocesane clerici ‘kanunnik’, later alleen zij die verbonden waren aan belangrijke kerken die onder de onmiddellijke jurisdictie vielen van een bisschop.

REGULIEREN : In de XIe eeuwna de Gregoriaanse hervormingen, zijn er groepen kanunniken die in gemeenschap leven volgens de Regel van Sint-Augustinus; zij worden voortaan Reguliere Kanunniken (ofwel Augustijner Koorheren) genoemd.

VAN LATERANEN : In 1446, om de Reguliere Kanunniken te bedanken voor hun waardevolle diensten in zijn kathedraal, de Aartsbasiliek van Sint-Jan-van-Lateranen, verleende Paus Eugenius IV hen voor altijd de titel van Reguliere Kanunniken van Lateranen.