Confederatie

Confederatie

De Confederatie van de Reguliere Kanunniken  van St. Augustinus werd in 1959 opgericht ter gelegenheid van de 900ste verjaardag van de synode van Lateranen (1059) en goedgekeurd door een pauselijke brief van de H. Johannes XXIII "Caritatis unitas" d.d. 4 mei 1959.

De verschillende congregaties die samen de Confederatie vormen, blijven autonoom, maar wat ons bindt, is de Regel van Sint-Augustinus en hetzelfde charisma, die in verschillende landen over de hele wereld wordt beleefd. Het doel van de Confederatie is om de banden tussen de congregaties te versterken, ervaringen uit te wisselen en de broederlijke liefde onder de medebroeders te vergroten.

De Confederatie wordt geleid door de Abt Primat gekozen voor een enkele periode van zes jaar. De Abt Primaat heeft geen jurisdictie over de verschillende congregaties, het is een eretitel die aan een kanunnik  wordt gegeven, en die een zichtbaar teken is van onze eenheid.

Negen Congregaties :

Momenteel is de Confederatie van de Reguliere Kanunniken van St. Augustinus samengesteld uit negen Congregaties:

 

Andere Congregaties

Andere congregaties van reguliere kanunniken die niet tot de confederatie behoren, zijn: