Spiritualiteit van de Kanunniken

De spiritualiteit van de Reguliere Kanunniken.

Deze titel herinnert ons eraan dat wij ’n eigen spiritualiteit hebben :

 

Wij zijn eerst en vooral kanunniken, dat wil zeggen dat wij priesters zijn in dienst van het bisdom –van de bisschop en de gelovigen. In de praktijk uit zich dat in de parochies, bedevaartsoorden en scholen en terzelfder tijd willen wij ook dat onze kloosters

ontmoetingsplaatsen zijn en tevens ‘n terugkeer naar de bron op bisschoppelijk niveau.

Het feit dat onze Congregatie meerdere malen de kathedraal van de Paus, de basiliek van Sint Jan van  Lateranen in Rome,  heeft bediend, maakt dat wij ’n  bijzondere  band hebben met de Kerk et met de opvolgers van de apostelen !

Maar wij zijn ook regulieren, dat wil zeggen priesters die in gemeenschap leven,  volgens de regel van sint Augustinus bisschop van Hippone  (354-430) “en onze gemeenschappelijke Constituties van de Orde (statuten).

Gesterkt door het voorbeeld van de eerste christenen, verzameld rondom Marie, de Moeder van de Verlosser en de apostelen “ die alles in gemeenschap hadden (Handelingen van de apostelen 4,32 en zich vol overgave wijden aan het gebed het breken van het brood (2, 42) en wij leven onder de spreuk : “ eenheid in liefde .

Ons gemeenschapsleven kent ’n grote gemeenschappelijke beleving, vooral op liturgisch gebied door het plechtige samen bidden van het breviergebed.

De réguliere kanunniken : actief en beschouwend, gekeerd naar God en naar de wereld, een ideaal christelijk en priesterlijk leven van vroeger en voor het heden.