Gebed van Onze Lieve Vrouw van Beauchêne

Gebed tot O.L.V. van Beauchêne

 

Ik groet u, O.L.V. van Beauchêne, Hulp der Christenen en Patrones van de “Bocage Vendéen.”

Sinds vele eeuwen zijn vele generaties hier gekomen om tot u te bidden en ook ik leg mijn gebed aan uw voeten.

Ik bid u voor de Kerk van uw Zoon Jezus Christus: verkrijg voor haar de noodzakelijke roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven"; aan de gelovigen, geef een diep geloof, een vreugdevolle hoop en een grote naastenliefde.

Bid God de Vader voor ons: de mensen hebben zo’n nood aan gerechtigheid en vrede. Help de jongeren om zich een goede toekomst te bereiden; dat de gezinnen mogen leven in liefde, eenheid en verbondenheid met u.

Bid God voor hen die door het leven getekend zijn, die tegenslag kennen, droefheid of materiële en/of geestelijke ellende.

Bid God voor ons: dat wij openstaan voor alle andere mensen. En gekomen aan het eind van ons leven, sterk ons, zodat wij met u God mogen eren in alle eeuwigheid.

Amen.