Kanunnik worden

Regulier Kanunnik worden

"Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik heb u uitgekozen”  (Joh. 15, 16 ).

Zoals Jezus ons in het Evangelie zegt, de eerste stap behoort aan Hem; Hij is het die ons roept.

Maar de tweede stap behoort aan ons, wij moeten aan zijn uitnodiging antwoorden.

Er bestaat geen ideale definitie van de roeping. Het is altijd een gave en een mysterie! Maar er is een bijzonder teken: dat is DE VRIENDSCHAP MET CHRISTUS want het is alleen maar door met Hem te spreken, dat wij zijn stem kunnen horen.

Onze kloosterfamilie leeft volgens de regel van Sint-Augustinus, door het naleven van de drie geloften: gehoorzaamheid, kuisheid en gemeenschapsleven in de geest van Sint-Augustinus; het hart van ons pastorale werk, is het plechtig getijdengebed.

Het vormingstraject begint met het postulaat. Dat is de tijd waarin de kandidaat zich bezint op zijn roeping. Vervolgens is er een noviciaatsjaar, d.i. een tijd die vooral gewijd is aan het gebed, de studie en inzet die helpen om God beter te leren kennen, zichzelf en de Orde. De novice beëindigt deze tijd van zijn kloosterleven door het uitspreken van de tijdelijke geloften voor drie jaar.

Na de professie, begint in één van onze kloosters die daartoe zijn aangewezen, de filosofische et théologische vorming ter voorbereiding op de diakenwijding, gevolgd door de priesterwijding; deze tijd duurt 6 jaar. Voorafgaand aan de diakenwijding verbindt de kanunnik in spe zich voor het leven aan de Congregatie door het uitspreken van de plechtige geloften.

Als je onze Congregatie beter wilt leren kennen, nodigen wij je uit om met ons contact op te nemen en bij ons enige dagen te komen logeren. Wij kunnen je niet een perfekt leven garanderen, maar door samen op weg te gaan, zal een mooi avontuur je VRIENDSCHAP MET CHRISTUS vergroten.

Misschien is je plaats wel bij ons…