Nazwa

Nazwa

KANONICY :  nazwa pochodzi z łacińskiego słowa canonicus. Początkowo określała ona duchowieństwo diecezjalne pracujące przy kościołach będących bezpośrednio pod jurysdykcją biskupa, aby odróżnić ich od księży posługujących przy kościołach prywatnych.

REGULARNI : w XI wieku, po reformie gregoriańskiej, część kanoników przyjęła Regułę św. Augustyna. Z tego powodu zaczęto nazywać ich Kanonikami Regularnymi.

LATERAŃSCY : w 1446 roku, papież Eugeniusz IV, w podziękowaniu Kanonikom Regularnym za ich posługę przy Bazylice św. Jana na Lateranie, nadał im tytuł Laterańscy.