Mis intenties

 

"De viering en de aanbidding van de Eucharistie maken het ons mogelijk tot de liefde van God te naderen en deze persoonlijk aan te hangen tot aan de vereniging met de geliefde Heer toe.”

(Benedictus XVI, Het Sacrament van de Liefde, n° 94)

 

De heilige Mis is een geloofsakte. In de genadekapel van Beauchêne vieren we iedere dag de heilige Mis, biddend voor de intenties die ons zijn toevertrouwd. Een heilige Mis kan gevierd worden voor verschillende intenties: uit dankbaarheid, voor een zieke, voor een overledene, enz.

 

 

Uw gift voor een misintentie:

 

  • > Voor een misintentie is het stipendium € 18 (als men een vaste datum vraagt wordt daar aan voldaan als tenminste die dag vrij is, anders wordt de datum door de priester zelf bepaald).
  • > Voor een Noveen, is het stipendium € 180 (dagen te bepalen in samenspraak met de priester)
  • > Voor een Dertigdaagse misintentie (d.i. voor slechts één overledene) is het stipendium € 595 (data te bepalen in samenspraak met de priester)
  • > Voor een heilige Mis van verschillende intenties, is het stipendium vrij volgens de goede wil van de schenker (elke woensdagavond zonder beperkingen)

 

Een Eucharistieviering is gratis; het is Christus zelf die zich op het altaar offert om ons te redden. Het stipendium voor de misintentie is echter een goed gebruik omdat een gedeelte voor het onderhoud van de genadekapel bestemd is en een ander gedeelte voor de kloostergemeenschap. Het genoemde bedrag is ‘maar’ een richtbedrag, m.a.w. dit mag nooit een beletsel zijn.

    Om een misintentie aan te vragen,

    graag dit formulier invullen en betalen met uw bankkaart :