Gebedsgroep

INTERNATIONALE GEBEDSGROEP VOOR DE PRIESTERS EN DE KLOOSTERLINGEN EN VOOR NIEUWE ROEPINGEN.

Elke roeping is ’n genade en ’n gave van God voor de mensen.

 

Deze internationale gebedsgroep is tot stand gekomen om priesters en kloosterlingen die de kerk dienen bij te staan en te bidden om nieuwe roepingen.

De Kerk heeft mannen en vrouwen nodig die kiezen voor het priesterschap of het kloosterleven.

Zonder de priester is er geen Eucharistie!  De jongeren van deze tijd hebben de tijd nodig om hun roeping te verdiepen. Zij hebben ons gebed nodig om hun roeping te erkennen.

De heilige Johannes Paulus II, die de icoon is geweest van het gebed, heeft de gelovigen verrast tijdens zijn pelgrimstocht naar Kalwaria Zebrzydowska : door hen te vragen : “ ik smeek u bidt voor mij tijdens mijn leven en na mijn dood”.  De huidige paus Franciscus vraagt ook regelmatig om voor hem te bidden.

 

Zij die nauw verbonden zijn met de Kerk weten maar al te goed hoezeer  de priesters het gebed van de gelovigen nodig hebben ter ondersteuning. De Heilige apostel Paulus zegt : “ maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen ; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is, heeft God uitgekozen om wat wèl iets is te niet te doen. ( 1 Cor.1,27)

Bidt voor ons, priester en kloosterlingen, en ook dat God nieuwe roepingen mag geven aan de Kerk.

Zonder de steun van uw gebed kunnen wij u niet daadwerkelijk het Evangelie verkondigen.

Wie kan tot deze groep behoren ? Iedere mens die van goede wil is.   U kunt zelf uw gebed vorm geven, u kunt uw lijden opofferen , door te vasten, u kunt u verenigen met deze intentie of de heer aanbidden in het Heilig Sacrament.

Als u tot deze intenationale gebedsgroep wilt behoren en deelnemen aan dit goede werk, doe dan dit inschrijvings formulier downladen,

en  stuur het met uw computer naar chanoines.crl@gmail.com

of per post :

Abbaye de Beauchêne, 22 rue Notre Dame, 79140 Cerizay, France.

 

In onze kapel dragen wij elke eerste woensdag van de maand de H.Mis op tot uw intenties en gedurende de Novene tot Onze Lieve Vrouw van Beauchêne vertrouwen wij ze aan  haar toe.