Modlitwa do Matki Bożej z Beauchêne

Modlitwa do Matki Bożej z Beauchêne

 

Bądź pozdrowiona Pani z Beauchêne, Wspomożycielko Chrześcijan!

Po pokoleniach, które pielgrzymowały tu przez wieki, przychodzę i ja, aby złożyć przed Twoim tronem moją modlitwę.

Proszę Cię Matko za cały Kościół Jezusa Chrystusa; wyproś mu tak potrzebne, liczne powołania kapłańskie i zakonne.

Wyproś wszystkim jego wiernym wiarę, która oświeca, nadzieję niosącą radość i żarliwą miłość.

Proś Boga za nami; ludzkość tak bardzo potrzebuje pokoju, sprawiedliwości oraz miłości.

Proś za maluczkimi, aby ich serca nauczyły się kochać Boga i bliźniego.

Pomóż młodym rozeznać ich przyszłość.

Pomóż rodzinom wzrastać w jedności, zgodzie i wierności.

Pomóż wszystkim, których zraniły trudne życiowe sytuacje, którzy doświadczyli niepowodzeń, żałoby oraz nędzy materialnej i moralnej.

Naucz wszystkie swoje dzieci wzrastać w braterstwie i otwartości na innych.

Bądź przy nas w godzinie naszej śmierci, abyśmy mogli razem z Tobą wysławiać Boga na wieki wieków.

Amen.