Konfederacja

Konfederacja

Konfederacja Kanoników Regularnych św. Augustyna powstała w 1959 roku z okazji 900-lecia Synodu Laterańskiego IV (1059). Powstanie jej zatwierdził papież Jan XXIII 4 maja 1959 roku brewem apostolskim “Caritatis unitas".

Każda Kongregacja kanonicza pozostaje autonomiczna. To co nas jednoczy to wspólna Reguła św. Augustyna oraz charyzmat realizowany na wiele sposobów w zależności od danego kontynentu czy kraju. Celem Konfederacji jest podtrzymywanie więzi między Kongregacjami, wymiana doświadczeń oraz umocnienie relacji braterskich między współbraćmi.

Na czele Konfederacji stoi Opat Prymas wybierany na jednorazową sześcioletnią kadencję. Nie ma on jurysdykcji prawnej nad poszczególnymi Kongregacjami, jest to tytuł honorowy, osoba, która jest widzialnym znakiem naszej jedności a zarazem promotorem życia kanoniczego.

Dziewięć Kongregacji

Aktualnie do Konfederacji należy dziewięć Kongregacji :

Pozostałe Kongregacje

Pozostałe Kongregacje Kanoników Regularnych, które nie należą do konfederacji to :