Grupa modlitewna

MIĘDZYNARODOWA GRUPA MODLITEWNA W INTENCJI KSIĘŻY, OSÓB KONSEKROWANYCH I NOWYCH POWOŁAŃ.

Każde powołanie jest łaską i darem ofiarowanym przez Boga ludziom.

 

Grupa ta została utworzona, aby wesprzeć modlitwą księży i osoby konsekrowane, jak również, aby wypraszać nowe, liczne i święte powołania do służby w Kościele.

 

Kościół nieustannie potrzebuje nowych powołań, ludzi, którzy z odwagą poświęcą się kapłaństwu i życiu konsekrowanemu. Bez kapłanów nie ma Eucharystii! Dzisiejszej młodzieży, wśród niekończących się propozycji, coraz trudniej jest odkryć powołanie. Dlatego też potrzebują oni naszej modlitwy, która będzie im towarzyszyła przy dokonywaniu wyboru.

Święty Jan Paweł II, który był ikoną modlitwy, zadziwił wiernych, kiedy to podczas swojej pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej prosił: « Módlcie się tutaj za mnie za życia mojego i po mojej śmierci. » Papież Franciszek nieustannie prosi, aby się za niego modlić.

 

Ci, którzy identyfikują się z Kościołem, doskonale wiedzą, jak bardzo księża potrzebują i liczą na wsparcie modlitewne. Święty Paweł nam mówi: „Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć.” (1 Kor 1,27)

Módlcie sie za nas, kapłanów i osoby konsekrowane oraz o to, aby Bóg dał Kościołowi nowe powołania.

Bez waszej modlitwy, nie możemy skutecznie głosić Słowa Bożego.

Kto może należeć do tej grupy? Wszyscy ludzie dobrej woli, którzy pragną wesprzeć swoją modlitwą kapłanów. Każdy wybiera sobie sam formę modlitwy, można ofiarować swoje cierpienie, pościć czy też przyjąć Komunię św. lub adorować Najświętszy Sakrament w tej intencji.

 

Jeśli chcesz dołączyć do międzynarodowej grupy modlitewnej w intencji księży, osób konsekrowanych i nowych powołań oraz uczestniczyć w tym pięknym dziele, pobierz formularz zgłoszeniowy i odeślij go

nam e-mailem: chanoines.crl@gmail.com

lub pocztą tradycyjną: Abbaye de Beauchêne, 22 rue Notre Dame, 79140 Cerizay, France.

 

W naszym sanktuarium, w każdą pierwszą środę miesiąca, o godz. 18.30, odprawiamy Mszę św. za wszystkich należących do grupy oraz modlimy się w waszych intencjach podczas Nowenny do Matki Bożej z Beauchêne.