Jak zostać kanonikiem

JAK ZOSTAĆ KANONIKIEM

«Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem» (Jn 15, 16).

Jak mówi Jezus w Ewangelii, pierwszy krok zawsze należy do Niego. On nas powołuje. Jednak to my musimy odpowiedzieć na Jego zaproszenie.

Nie ma idealnej definicji powołania. Zawsze jest darem i tajemnicą! Aczkolwiek towarzyszy mu jeden bardzo ważny znak: PRZYJAŹŃ Z CHRYSTUSEM, ponieważ tylko w dialogu z Nim możemy usłyszeć Jego głos.

Nasza Rodzina Zakonna żyje według Reguły św. Augustyna i składa trzy śluby: posłuszeństwa, czystości i życia wspólnego bez własności. Sercem naszej działalności duszpasterskiej jest Liturgia Godzin celebrowana we wspólnocie.

Formacja rozpoczyna się postulatem. To czas rozeznawania swojego powołania. Następny etap nazywamy nowicjatem, który poświęcony jest intensywnej modlitwie, nauce i pracy; pomaga przede wszystkim poznać Boga, siebie i Zakon. Na zakończenie nowicjatu kandydat składa Śluby Czasowe na trzy lata.

Po Ślubach rozpoczyna, w jednym z naszych Domów przeznaczoych do tego celu, formację filozoficzną i teologiczną, która trwa sześć lat. Ten okres przygotowuje do święceń diakonatu i do święceń prezbiteratu. Przed święceniami diakonatu profes wiąże się na całe życie z Zakonem składając Śluby Uroczyste.

 

Jeśli chciałbyś poznać lepiej naszą Kongregację, zapraszamy Cię do nawiązania z nami kontaktu i do kilkudniowego spotkania. Nie zagwarantujemy Ci idealnego życia, ale idąc razem, na pewno przeżyjesz piękną przygodę, która sprawi, że Twoja PRZYJAŹŃ Z CHRYSTUSEM się umocni.

Być może Twoje miejsce jest między nami...