Duchowość Kanonicka

Duchowość Kanoników Regularnych Laterańskich

Nazwa, którą nosimy, ujawnia jak i przypomina nam o naszej własnej duchowości.

 

Przede wszystkim jesteśmy kanonikami, to znaczy księżmi, którzy posłgują w diecezji - swojemu biskupowi i swoim wiernym. Konkretnie przejawia się to w podejmowaniu różnych zadań w parafiach, w miejscach pielgrzymkowych, czy też w szkołach. Jednocześnie staramy się, aby nasze klasztory były miejscem spotkań na szczeblu diecezjalnym.

 

Fakt, że nasz Zakon kilkakrotnie posługiwał w katedrze papieskiej – Bazylice Św. Jana na Lateranie – łączy nas szczególnie z Kościołem oraz następcami apostołów.

Jesteśmy także regularni, to znaczy księża żyjący we wspólnocie według Reguły św. Augustyna, biskupa z Hippony (345-353) oraz według konstytucji. Szczególnym przykładem są dla nas pierwsi chrześcijanie, zjednoczeni wokół Matki Zawiciela i Apostołów, „którzy mieli wszystko wspólne” (Dz 4,32) i „trwali na modlitwie i łamaniu chleba. Naszą domeną jest „jedność w miłości”. Jednym z najmocniejszych aspektów naszych wspólnot jest liturgia, która sprawowana jest w sposób uroczysty.

 

Kanonicy Regularni: czynni i zarazem kontemplacyjni, zwróceni ku Bogu i ku światu, podtrzymujący pierwotny ideał życia chrześcijańskiego, który ciągle jest aktualny w otaczającym nas świecie.