Historia

WSPÓLNOTA W Beauchêne

Zakon Kanoników Regularnych św. Augustyna. :

Kanonicy Regularni św. Augustyna wywodzą się od księży, którzy żyli we wspólnocie w klasztorze pod opieką Opata, według Reguły św. Augustyna. W przeciwieństwie do mnichów Kanonicy pełnią swoją służbę w ścisłej więzi z diecezją.

Pierwsi Kanonicy w Beauchêne,

w tym ojciec Mortara

Kongregacja Kanoników Laterańskich została sprowadzone do Francji do Beauchêne przez Kardynała Pie w 1872 r. Na początku przyjechało dwóch Kanoników (Ksiądz i Brat), następnie dołączyli do nich inni współbracia włoscy, którzy dotarli z Austrii, gdzie ukrywali się po zdobyciu Rzymu przez Włochy w 1870 r.

W grupie nowoprzybyłych wyróżniał się Ojciec Mortara, umierające żydowskie dziecko, ochrzczone bez obrzędu przez sprzątaczkę domową jego rodziców, która była katoliczką. Został porwany przez swoich, następnie adoptowany przez Papieża Piusa IX i wychowany po chrześcijańsku, co spowodowało wielki spór i reperkusje międzynarodowe. Pełnoletni Pio María Mortara dobrowolnie zdecydował się zostać księdzem  i misjonarzem, będąc szczęśliwy pod opieką Papieża.

Nowa placówka w Beauchêne miała umożliwić odnowienie Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich we Francji. Rewolucja w 1789 r. wstrzymała ekspansję, która nie została wznowiona.

Małe seminarium w 1874 r.

i powstające Opactwo

W 1874 r. zostało założone małe seminarium z siedmioma uczniami. Warunki domu nie pozwalały na przyjęcie większej ilości kandydatów. W 1875 r. młodzi seminarzyści dołączyli do Kolegium Św. Józefa w Bressuire. Zarządzanie szkołą zostało powierzone Kanonikom.

1 sierpnia 1878 r. Biskup Poitiers podnosi klasztor w Beauchêne do rangi opactwa z ks. Lalli jako pierwszym Opatem.

Mniej niż dziesięć lat po fundacji: wydalenia w 1880 r.

i rozwiązanie wspólnoty

W momencie wprowadzenia praw separacyjnych w 1880 r. i interdyktu Jezuitów na terenie państwa, pozostałe wspólnoty zakonne, decyzją rządu zostały rozwiązane.

 

Najpierw zaczęli wyjeżdżać z Beauchêne do Włoch, Anglii lub Hiszpanii zakonnicy obcokrajowcy, następnie taki sam los spotkał Francuzów.

 

W 1896 r. wspólnota, której nowym Opatem był ks. Rousseau liczyła 12 księży, braci i nowicjuszy i kontynuowała swoje apostolstwo pomimo niesprawiedliwych praw. W 1901 r. po rozwiązaniu wspólnot zakonnych we Francji część kanoników została zmuszona do opuszczenia Opactwa i udania się do Belgii. Ostatni zamieszkały zakonnik Ksiądz Opat musi zostawić placówkę w 1903 r., w momencie kiedy kaplica została zalakowana.

 

W latach 1901- 1919 życie wspólnotowe praktycznie zanikło, mimo że popularne pielgrzymki do łaskami słynącej kaplicy na nowo zaczęto organizować od 1910 r.

Powrót kanoników w 1920 r.

Już w 1920 r. odrodziło się życie wspólnotowe i rozwinęło się apostolstwo. W czasie międzywojennym głównym zajęciem Księży było głoszenie tygodniowych nauk misyjnych lub rekolekcji na prośbę parafii. W tym czasie wspólnota nigdy nie była liczna, ponieważ musiała zająć się działaniami domów, które zostały założone w Belgii po ogłoszeniu praw antykongregacyjnych.

 

Po kolejnych zgonach starszych Księży w 1936 r. wspólnota składała się tylko z czterech członków: Księża Rivet i Baudin, Bracia Babin i Charles Chabot oraz oblat (familier) Denéchaud. Niespodziewanie wspólnota powiększyła się na nowo wraz z przybyciem Ojca Louisa Roux i pięciu Braci Basków hiszpańskich, którzy uciekli przed hiszpańską wojną domową.

 

 

Kanonicy posługiwali w parafiach na zasadzie zastępstwa: jeden z nich został wikariuszem w Cerizay w 1937 r. do czasu wyjazdu na misje do Argentyny. Jego następcami byli Księża Vissers, Pouplin i Benoît. Jako pierwszy na  pełny etat pracował ks. Thabault. Jeden ze współbraci hiszpańskich wraz z ks. Vissers, pracował jako nauczyciel w Kolegium Św. Józefa w Bressuire do 1939 r.

 

Wraz z wybuchem wojny w 1939 r. księża hiszpańscy opuścili Beauchêne, żeby dołączyć do braci Kanoników w Argentynie i Urugwaju. Kilku zostało wcielonych do wojska. W latach 1942-43 czterech młodzieńców ukończyło roczny nowicjat. Dwóch profesów przyjęło święcenia kapłańskie, jeden w 1943 i drugi w 1946 r.

Fundacja małego seminarium na Rue du Temple w Bressuire w latach 1953-1970.

W połowie zimy w 1953 r. Ks. Jean Rademaker przyjechał z Belgii, aby założyć małe seminarium w Bressuire. Po zakończeniu jego założycielskiej misji, jego następcami zostali Kanonicy: G. Mulder, R. Defays, H. Vissers, D. De Leeuw, Willy van De Vijver i J. Spee, nie zapominając o Bracie Paul Sorin, który pracował w kuchni.

 

Pierwsi młodzi seminarzyści, którzy wytrwali i związali się ze Zakonem poprzez śluby zakonne i święcenia kapłańskie trwają do dziś: Księża Jean-Claude Sorin (Eysines), Edouard Bodin, (La Réole) i Philippe Cailleau ze wspólnoty w Gerpinnes (Belgia).

Dziś wspólnota pięciu Kanoników.

Pięciu członków dzisiejszej Wspólnoty to:

ks. Paweł Pawlak - prowincjał,

ks. Joseph Vennix - przeor,

ks. Benoît Krieg

oraz Bracia: Guillaume van del Knaap i

Stéphane Axisa.